Historien om Svelvik Tennisklubb

Starten

Konstituerende møte ble avholdt 24. mai 1929 og til foreløpig styre ble valgt:

Kontorchef Thoresen
Herr disponent E. Hansen
Herr telegrafstyrer G. Balke og
Frøken Maren Nielsen

Tomt for én tennisbane ble kjøpt av Svelvik Gartneri, med forkjøpsrett til ytterligere en bane og allerede 26.juni samme året, sto klubbens grusbane ved nåværende Svelvik Barnehage ferdig for offisiell åpning. Anleggskostnad kr 2 333,28. (jf. kostnadene for våre baner på Ebbestad som i 1985 kostet ca. kr 225 000,-).

Medlemskapet – før i tiden

Medlemstallet første året var 32 stk. De betalte kontingent à kr 20,- hver, kr 10,- for juniorer og kr 5,- i indskrivingspenge.

Tennisklubbens første love ble vedtatt på generalforsamlingen 10 januar 1930. For å bli opptatt som medlem, måtte man da levere skriftlig søknad med anbefaling av 2 medlemmer, men ikke nok med det. Styret måtte være enstemmig for at et nytt medlem skulle bli tatt opp. Det var heller ingen spøk å være medlem. Alle medlemmer måtte solidarisk underskrive på gjeldsbrev for banklån.

Sosiale aktiviteter – før i tiden

De første årene har tydeligvis vært preget av sosiale aktiviteter slik som høstfest, nyttårsfest, vårfest o.s.v. Fra høstfesten 12 okt. 1929 ser vi bl.a at man hadde utgifter til 21 liter bayerøl a 76 øre, tilfraktet fra Frydenlunds med D/S ”Svelvik”. En flaske 60 % a kr 7,50 gikk også med. Festen ble delvis finansiert ved auksjon på forundringspakker medbragt av medlemmene. 18. januar 1930 gikk det med 3 løiten a kr 5,-. På høstfesten 1930 på Drammen Børs gikk det muligens litt hett for seg? Da inneholdt regnskapet regning på 3 knuste glass.

Aktivitet

Men det ble også spilt tennis. I 1938 ble Tennisklubben opptatt i Norges Tennisforbund. En del spillere var da aktive utenfor klubben. Men 1. jan. 1940 meldte man seg ut igjen da det kun var trimspillere i klubben. Som i de fleste andre idrettslag lå aktiviteten nede mellom 1940 og 45. Under krigen passet kommunen på å overta klubbens tomt for kr 643,48. I 1947 kjøpte Tennisklubben tilbake tomta, nå fra Svelvik Papirfabrikk, hvor for øvrig direktør Hans Nelson spilte en viktig rolle som økonomisk støtte for klubben i flere vanskelige år. I 1945 måtte banene gjennomgå en større opprusting. Vi merker oss også at mye av banestellet var satt bort mot betaling. Men dugnad er likevel intet nytt i Tennisklubben. Allerede ved anleggelse av grusbanen i 1929 ble det nedlagt en stor dugnadsinnsats.

Nedgangstider

Tennisklubben tok opp et banklån på kr 2 000,- ved anleggelse av grusbanen i 1929. Nedbetaling av lånet gikk greit i noen år, men så begynte gjelden igjen å vokse i 1936, og ble ikke endelig oppgjort før i 1972. Fra midten av 50 tallet fram til slutten på 60-tallet synes aktiviteten å ha vært forholdsvis lav. På det sportslige planet deltok klubben i privatserie sammen med Brage, Hokksund, Mjøndalen og Eidsvoll.

Ny bane ved Herredshuset

I 1972 trengte kommunen tomt til barnehage og avtalte et makeskifte med Tennisklubben slik at Tennisklubben fikk en ny bane ved Herredshuset. Men var da tydeligvis lei alt stell og arbeid med en grusbane og satset på asfaltdekke. Handelen inkluderte at Svelvik kommune gjorde opp klubbens gjenstående gjeld i Sparebanken og med direktør Nelson. Med den nye banen våknet interessen igjen og medlemstallet tok seg opp til 45 medlemmer i 1973.

Oppsvinget begynner

Virkelig fart ble det i klubben da vi fikk en svenske til Svelvik. Vår egen mr. Tennis, Claes Gilljam kom til Svelvik Tennisklubb i 1979, og ledet klubben i en rivende utvikling i de neste ti årene (avbrutt av en kort og hektisk anleggsperiode, hvor Per Thore Nilsen ledet klubben). I 1980 ble klubben på ny medlem i Norges Tennisforbund og klubben stilte for første gangen herrelag i forbundets NM for lag i (divisjonstennis). Det ble også satset på utdanning av egne instruktører og det ble arrangert grunnkurs i tennis i Svelvik.

Men hvor bygge nye baner?

Det sto imidlertid tidlig klart at det var for lite med en bane, skulle det bli sving på sakene. Etter en møysommelig leting etter tomt, hvor vi sammen med rådmann Finn Haug hadde vært innom bl.a. Multielement sin tomt, Trostemyra (nord for Tømmeråsen), området ved Briskesletta, bak ungdomsskolen, arealet ved siden av den banen vi alt hadde og et par andre steder til, kom vi til slutt så langt at vi tegnet kontrakt med brødrene Ebbestad om tomt på grunnane like vest for badeplassen. Også formannskapet og kommunestyret (15-10) gikk inn for dette. Bygningsrådet så det imidlertid ”foreløpig slik at tennisanlegget på grunnane ikke bør anlegges”. Saken var virkelig en varm potet. Daværende ”kultursmurf” (kultursekretær) Birger Hekkelstrand, tok opp saken og foreslo, til Tennisklubbens fortvilelse – til å begynne med i hvert fall – at man skulle se nærmere på skole/sentrumstomta på Ebbestadsletta. Etter en rask utredning gikk dette forslaget gjennom de kommunale organer. Også Tennisklubben fant at dette kunne være en brukbar plassering av det nye anlegget med plass for 3 baner.

Nye baner på Ebbestad – og klubbhus

Etter en trang fødsel, kommuneøkonomien var ikke stort bedre den gangen så ble de 2 første banene bygget i 1985. Beliggenheten viste seg å være midt i blinken. Like etter ferdigstillelsen av de to første banene våknet tanken om bane 3. Vi hadde da på bare ett år avansert fra å være kretsens minste klubb til å bli den største. Utrolig men sant. Et klubbhus sto også på ønskelista. For å få lov til å ta i bruk hele tomta måtte gjeld til Drammensregionen Tomteselskap løses inn. Takket være en stor tilstrømming av nye medlemmer og fine sponsorinntekter lot dette seg løse. Og i 1989 sto klubbhuset ferdig, og vi hadde fått et anlegg med tre baner og klubbhus som vi kunne være stolt av.

Nye koster fører klubben videre

Når Claes trappet ned til et mangeårig kassererverv overtok Gabor Sarmon roret i 5 år. Etter ham, og et lite mellomspill med Roar Hermansen og Claes Gilljam (som delte ledervevet et år) kom Morten Stensholt, før det var tid for vår første, og hittil eneste, kvinnelige leder, Mette DeArman. Så var tiden kommet for ungdommen til å ta over. Først ut var vår ener på tennisbanen gjennom mange år, Frode Lyngar. Etter at han hadde stått i spissen for klubben et par års tid var så tiden kommet til de siste årenes store mr Tennis i Svelvik, Audun Kleven. Under hans ledelse har det virkelig skjedd store saker i Svelvik Tennisklubb!

Ledere, før og nå

Så langt vi kjenner til er dette Svelvik Tennisklubbs ledere gjennom årene:

1929Kontorsjef Th. Thoresen
1938 – 46Telegrafbestyrer Georg Balke
1946 – 50Ernst Hagen
1951Anders Lassen
Per F. Norvik (flere perioder)
Rolf Aarset
1979Alf Lange
1979 – 84Claes Gilljam
1984 – 85Per Thore Nilsen
1985 – 90Claes Gilljam
1991 – 94Gabor Sarmon
1995Roar E. Hermansen/Claes Gilljam (halvt år hver)
1996 – 97Morten Stensholt
1998 – 99Mette DeArman
2000 – 02Frode Lyngar
2002 – Audun Kleven

Sportslig fremgang

Klubben har de seneste årene arrangert Norges første utendørs turnering, vår egen ”Vårcup”. Dette har blitt en tradisjon vi må ta vare på inn i framtiden. Denne turneringen ble for første gang arrangert i 1992. Dette er en turnering som samler flere av Norges bedre spillere. Svelviks egen Fredrik Pedersen gikk til topps i turneringen i 1995. I tillegg har Frode Lyngar og Audun Kleven gått til topps to ganger i double. Stian Korneliussen gikk til topps i double i år sammen med Stepjan Jonavovic fra Drammen Tennisklubb.

Klubbmestere

Av våre klubbmestere så er den første vi selv vet om Eier fra 1938. Beviset på dette, en sølvskje, har vi fått vist fram. Ellers er det å merke at Frode Lyngar har vunnet klubbmesterskapet hele 10 ganger i single noe som er rekord i vår klubb og 10 ganger i double. Audun Kleven har vunnet double 12 ganger. Dette er rekord i klubben. Blant damene så har Inger Marit Kleven rekorden med 6 klubbmesterskap i single.

Og noen kretsmestere

Klubben har også fått sine kretsmestere de siste årene. Inger Marit Kleven ble kretsmester i single Veteran for damer i 1992, samme år ble Gabor Sarmoen og Roar Hermansen kretsmester i double veteran. I tillegg ble Mette De Armand kretsmester i innendørs double i 2001 sammen med en dame fra Horten. Frode Lyngar og Audun Kleven ble kretsmestere i double for seniorer innendørs i Buskerud i 2002. Stian Korneliussen ble regionsmester i double under 18 år i 2008 sammen med en spiller fra Tønsberg og Stian ble kretsmester innendørs single i U-18 Buskerud 2009.

Tennis også et lagspill

Klubben har stilt med herre divisjonslag hvert år siden starten i 1980. Laget har på det beste spilt oppe i 2. divisjon, men holder i dag til i 3.divisjon. Ellers var det gledelig at vi fikk stilt med dame divisjonslag for første gang i historien i 2007.

Klubbens oldboys lag deltar årlig i en privat serie i Vestfold/Telemark. Vårt lag har tre ganger gått til topps i denne prestisjetunge serien, sist i 2013 – da vi gikk ubeseiret gjennom serien, og med 6-0 i alle kampene!

Også det sosiale er viktig

I mange år reiste vi til Asker for å spille tennis der. Det ble en årlig tradisjon, arrangert av ”Stikkans tennisresor”. Dette var en sosial happening der det sosiale sto i høysetet. Vi spilte selvsagt tennis, spiste og koste oss til langt utover midnatt.

Nå som vi har fått egen hall med kafé/klubbrom arrangerer vi selvsagt en rekke sosiale turneringer i vårt eget anlegg.

En annen viktig tradisjon vi har fått inn i vår klubb er utenlands treningstur for våre styremedlemmer og andre medlemmer. Denne tradisjonen ble startet av Lars Jansson i 2005. Vi reiste da til Mallorca med egen svensk trener. Utenlandstur har vi gjennomført hvert år siden det. I 2008 hadde vi tur til Dubai, den var en flott opplevelse for de som reiste. Vi var så heldig å få besøke Lars Jannson i hans flotte bolig ute på ”Palmen”. De siste årene har vi reist til fastlandet på Spania.

Anlegget blir utviklet videre

Vårt flotte anlegg har også blitt videreutviklet de siste årene. Vi har fått flomlys på en av våre baner. Dette fikk vi til med god hjelp fra kommunen og fantastisk dugnadsinnsats av våre medlemmer.

Nytt banedekke på våre 3 flotte utendørsbaner fikk vi høsten 2005. Dette har vært et enormt løft for klubben. Anlegget er nå blitt veldig flott. Vi har fått mye skryt fra deltakere i vårcupen og motstandere i divisjonstennis for vårt flotte Deco-turf dekke.

Så var det hall da

Klubben har i en årrekke jobbet for å få til et eget innendørs alternative. Dette har medført mye arbeid og mange skuffelser. Vi var nær ved å få vår egen boble i 1988, men vi kom ikke i mål med våre forhandlinger. Etter den tid så jobbet vi med en hall løsning, en hall som skulle fungere som gymsal for Ebbestad skole. Dette prosjektet så ut til å i mål i 1992, men da vi endelig hadde kommet opp på lista i fylket for å få spillemidler så hadde kommune brukt opp sin avtalte 1/3 del av prosjektsummen på andre tiltak. Kommunen hadde en vanskelig økonomi på denne tiden. Det endte med at prosjektet ble lagt på is.

I 2004 så ble Ebbestadhallen bygget ved siden av vårt flotte tennisanlegg. Dette har vært et alternative for junior trening på vinterstid. Dekket i denne flerbrukshallen er imidlertid for raskt for tennis. Dette medfører at våre seniorspillere heller reiser til Drammen og spiller der. Dekket i Ebbestadhallen er dårlig for tennis, spilleflaten for stor og prisen for å leie timer for høy.

Klubben har derfor de siste årene jobbet hardt med drømmen om få en egen tennishall. Dette har medført mange møter og mye telefoner. Møter med rådmann, politiske partier og presse for å få frem vårt ønske om hall i Svelvik. Et historisk øyeblikk i klubbens historie er mandag 9/2-09. Da ble rådmannens innstilling om at kommunen skulle leie ut tomt til Svelvik Tennisklubb for kr 0,- i 40 år enstemmig vedtatt i Plan- og økonomiutvalget. Vi trengte et lite ekstra areal for å få plass til den planlagte hallen, og også denne søknaden ble enstemmig godkjent i møte i plan og økonomi 30/3-09.

Etter at alle brikker til slutt var på plass i hallsaken kunne Tennisklubben åpne ny flott hall i januar 2010. Og klubben hvilte ikke på laurbærene men lagde planer om ytterligere utbygging av hallen, nå med garderober og kafé. Planene ble raskt satt i sving slik at garderober og kafé/klubbrom sto ferdig i 2011.

Svelvik tennisklubb står i dag med et av Norges beste anlegg! Vi har en ny flott 2 baners hall – med garderober og kafé/klubbrom, et flott 3 baners anlegg og et klubbhus. Og vi har fått det til uten å pådra oss gjeld! Det er neppe mange andre tennisklubber i Norge som ikke har gjeld på sin innendørs tennishall.

En lys framtid…

Med det anlegget vi har fått til ser framtiden lys ut. Det er i dag stor aktivitet både på baner og i hall, nå med egen trener, Daniel Tomter (mobil: 922 66 726), og tennisskole.

Medlemstallet har også tatt et skikkelig hopp og Tennisklubben har i dag (mars 2014) hele 220 medlemmer.