Velkommen til årsmøte 15.03 kl. 18.00

Sted: ADAX hallen

Agenda

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av møteleder, valg av sekretær og to til å skrive under årsmøteprotokollen.
 • Godkjenne styrets årsberetning.
 • Behandle regnskap 2023.
 • Behandle godkjente innkomne forslag
 • Behandle medlemskontigent for 2024, gi styret fullmakt til å Fastsette priser på tennisskole og baneleie.
 • Vedta budsjett 2024
 • Valg av styret, valgkommite, kontrollkomite, revisor, representasjon i ulike fora
 • Vedtak om at Svelvik Tennisklubb søker medlemskap i Norges Bordtennisforbund
 • Vedta endringer i vedtekter på grunn av søknad om medlemskap i Norges Bordtennisforbund
 • Sosialt

Dokumenter

Last ned Revisjonsberetning 2023
Last ned Årsregnskap 2023
Last ned Årsberetning 2023