Velkommen til årsmøte 15.03 kl. 18.00

Sted: ADAX hallen

Agenda

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av møteleder, valg av sekretær og to til å skrive under årsmøteprotokollen.
  • Godkjenne styrets årsberetning.
  • Behandle regnskap 2023.
  • Behandle godkjente innkomne forslag
  • Behandle medlemskontigent for 2024, gi styret fullmakt til å Fastsette priser på tennisskole og baneleie.
  • Vedta budsjett 2024
  • Valg av styret, valgkommite, kontrollkomite, revisor, representasjon i ulike fora
  • Sosialt

Dokumenter

Last ned Revisjonsberetning 2023
Last ned Årsregnskap 2023
Last ned Årsberetning 2023