Referat fra årsmøte i STK for 2019

Dato: 07.02.2020
Sted: Adax hallen

Tilstede: Per Øyvind Larsen, Audun Kleven, Stig-G. Jensen, Anders Andersen, Jurjan Kuil, Aletta Iburg Kuil, Nino Arino, Tore Skognes, Claes Gilljam, Espen Smedberg, Alexander Hansen, Frank Indresand, Frank Herman, Anne Herman, Anne Løvlie, Ann-Kristin Jacobsen, Aleksander Schie, David Knudsen og Karete Arntzen.

 1. Godkjenning av innkalling
  Innkalling ble enstemmig godkjent.

 2. Valg av dirigent og referent
  Audun Kleven ble valgt til dirigent, Stig-Gunnar til referent

 3. Årsberetning
  Audun leste opp årsberetningen. Denne ble godkjent.

 4. Årsregnskap 2019
  Regnskap godkjent.

 5. Budsjett 2020
  Audun la frem budsjettforslag for 2020. Godkjent.

 6. Medlemskontigent; forslag at vi beholder kontigenten som vi hadde i 2019. Dette ble vedtatt.
  Passiv kr. 300,-
  Junior/student kr. 600,-
  Senior kr. 1000,
  Familie kr. 1500,-
  Pensjonist kr. 600,-
  Student kr. 600,-

 7. Valg av styre
  Følgende styre ble valgt:
  Leder:             Audun Kleven
  Nestleder:            Anders Andersen (2 år)
  Kasserer:            Geir Korneliussen (2 år)
  Sekretær:            Stig-G. Jensen
  Styremedlem:      Tore Skognes
  1. Varamedlem:      Jurian Kuil
  2. Varamedlem:      Claes Gilljam

  Kontroll komite: Per Steen og Inge Kaasin

  I tillegg ble disse verv valgt:
  Revisor:  Revisorgruppen
  Valgkomité:  Tor Skjærsvold, Inge Kaasin (leder), Jurjan Kuil og Per Ørnulf Steen.
  Internett ansvarlig:  Aletta Iburg Kuil
  Rep. Idrettsrådet: Stig-Gunnar Jensen
  Kontakt krets/region: Anders Andersen og vara Audun Kleven
  Turneringsansvarlig: Nino Arino
  Sportsligleder: Nino Arino
Publisert i Ukategorisert