Klubbstyret

Styret 2021

Stilling Navn Telefon
Leder Audun Kleven 970 39 093
Nestleder Anders Andersen  
Sekretær Stig Gunnar Jensen 416 63 327
Kasserer Geir Korneliussen 948 66 135
Styremedlem Tore Skognes 928 43 943
1 – Varamedlem Jurjan Kuil 930 14 071
2 – Varamedlem Claes Gilljam 975 14 170

Verv 2021

Stilling Navn Telefon
Revisor Revisorgruppen as, Drammen  
Valgkomité Inge Kaasin (leder) og Tor Skjærsvold  
Husfar Tore Skognes  
Internett ansvarlig Aletta Iburg Kuil  
Rep. idrettsrådet Stig Gunnar Jensen  
Kontakt krets/region Anders Andersen, vara Audun Kleven  
Kontroll komite Per Steen og Inge Kaasin  
Turneringsansvarlig Nino Ariño  
Spotslig leder Nino Ariño