Klubbstyret

Styret 2022

Stilling Navn Telefon
Leder Audun Kleven 970 39 093
Nestleder Anders Andersen  
Sekretær Stig Gunnar Jensen 416 63 327
Kasserer Geir Korneliussen 948 66 135
Styremedlem Alexander B. Hansen  
1 – Varamedlem Ola Smedberg Næss  
2 – Varamedlem Claes Gilljam 975 14 170
3 – Varamedlem Jurjan Kuil 930 140 71

Verv 2022

Stilling Navn Telefon
Revisor Revisorgruppen as, Drammen  
Valgkomité Tor Skjærsvold (leder) og Espen Smedberg (medlem)
 
Husfar Tore Skognes  
Internett ansvarlig Aletta Iburg Kuil  
Rep. idrettsrådet Stig Gunnar Jensen  
Kontakt krets/region Anders Andersen, vara Audun Kleven  
Kontroll komite Inge Kaasin (leder), Raymond Olsen (medlem)  
Turneringsansvarlig Nino Ariño  
Spotslig leder Nino Ariño