Utenbanene er åpne

Det er nå mulig å spille på utenbanene, men man må følge disse reglene:

KJØREREGLER FOR SPILL PÅ UTEBANENE 

 • Banen skal ALLTID bookes i MATCHI i forkant

 • En forutsetning for spill er at man er frisk og at generelle smittevernregler følges.

 • Totalt kan det være 5 personer i en gruppe inkludert voksen, trener/leder
 • Ved flere grupper må det være minst 5 meter mellom gruppene (annenhver bane)
 • Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller
 • Det bør kun spilles singlespill, doublespill kun dersom man er i samme husstand

 • Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
 • En bør unngå berøring av ball, dvs. spille uten serve
 • Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand
 • Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen
 • Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand
 • Det bør brukes antibac (eller såpevann) til håndvask både før, under og etter trening
 • Klubbhuset og hallen er stengt og skal ikke under noen omstendigheter benyttes. Drikke osv må tas med hjemmefra.
 • Alle baller man har benyttet må plukkes opp før man forlater banen
 • Spillerne som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som skal avslutte spill har forlatt banen
 • Barn som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden
 • Smitteforebyggende tiltak som god hånd- og hostehygiene skal følges

En forutsetning for å holde banene åpne er at alle følger reglene beskrevet over og at foreldre går gjennom disse med sine barn. Dersom reglene ikke blir fulgt vil Svelvik Tennisklubb bli nødt til å stenge anlegget for all aktivitet

Last ned Kjøreregler for bruk av utebanen

Last ned Brev fra Tenisforbundet til klubbene vedr oppdatering ifm koronasituasjonen 05.04 og koronavettregler

Publisert i Ukategorisert