Referat fra årsmøtet i Svelvik Tennisklubb for 2015

Dato:  08.02.2016       Sted: Adax hallen

Tilstede: Audun Kleven, Geir Korneliussen, Stig-G. Jensen, Tore Skognes, Daniel Tomter, Ander Andersen, Per Steen og Tor Skjærsvoll.

 1. Godkjenning av innkalling
  Innkalling ble enstemmig godkjent.
 1. Valg av dirigent og referent
  Audun Kleven ble valgt til dirigent, Stig-G. til referent.
 1. Årsberetning
  Audun leste opp årsberetningen. Denne ble godkjent.
 1. Årsregnskap 2015
  Regnskap godkjent.
 1. Budsjett 2016
  Kasserer la frem budsjettforslag for 2016. Enstemmig vedtatt.
 1. Medlemskontigent 2016 

  Økning på kr. 100 for alle klasser unntatt passivt medlemskap.

  • Passivt medlemskap:    200kr.
  • Junior t.o.m. 18år:         500kr.
  • Studerende over 18år:   500kr.
  • Senior:                              900kr.
  • Pensjonist f.o.m. 65år:  500kr.
  • Familiemedlemskap:     1200kr.
 1. ValgFølgende styre ble valgt:
  Leder:                   Audun Kleven
  Nestleder:            Anders Andersen (2 år)
  Kasserer:              Geir Korneliussen (2 år)
  Sekretær:              Stig-G. Jensen
  Styremedlem:      Daniel Tomter
  1. Varamedlem:   Per Steen
  2. Varamedlem:   Claes Gilljam
  3. Varamedlem:   Tore Skognes

  I tillegg ble disse verv valgt:
  Revisor:                  Sveinung Moe og Claes Gilljam

  Valgkomité:           Inge Kaasin og Jurjan Kuil .
  Husfar og husmor:    IFO ansatte.Internett ansvarlig:   Aletta Iburg Kuil
  Rep. idrettsrådet:      Anders Andersen, vara Per Steen.
  Kontakt krets/region:  Audun Kleven

 

Svelvik 08.02.2016 / SGJ

Publisert i Klubbinfo