Klubbstyret

styret svelvik tennisklubb

Styret i Svelvik Tennisklubb 2015. Fra venstre: Jurjan, Claes, Audun, Stig Gunnar, Tore, Anders, Daniel og Geir.

Styret 2017

Stilling Navn Telefon
Leder Audun Kleven 970 39 093
Nestleder Anders Andersen  
Sekretær Stig Gunnar Jensen 416 63 327
Kasserer Geir Korneliussen 948 66 135
Styremedlem Per Steen  
1 – Varamedlem Tore Skognes  
2 – Varamedlem Claes Gilljam  975 14 170

Verv 2017

Stilling Navn Telefon
Revisor Sveinung Moe og Claes Gilljam  
Valgkomité Inge Kaasin og Jurjan Kuil  
Husfar Tore Skognes  
Internett ansvarlig Aletta Iburg Kuil  
Rep. idrettsrådet Anders Andersen, vara Per Steen  
Kontakt krets/region Audun Kleven 970 39 093
Spotslig leder Franck Fog