Årsmøte 25. mars

Velkommen til årsmøte fredag 25. mars kl 18.00 i Adaxhallen.

Saker til årsmøte må være sendt styret v/Audun Kleven ak@godset.no innen 14 dager før årsmøte.

Se på årsregnskapet
Se på budsjettet for 2022
Se på årsberetning for 2021
Se på kontrollkomiteens beretning for 2021
Se på Valgkomitèens forslag til styresammensetning 2022

AGENDA

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av møteleder, valg av sekretær og to til å skrive under årsmøteprotokollen.
  4. Godkjenne styrets årsberetning.
  5. Behandle årets regnskap.
  6. Behandle godkjente innkomne forslag
  7. Behandle medlemskontigent for 2022, gi styret fullmakt til å fastsette priser på tennisskole og baneleie.
  8. Vedta budsjett 2022
  9. Valg av styret, valgkommite, kontrollkomite, revisor, representasjon i ulike fora.
  10. Sosialt.

 

Publisert i Klubbinfo